עמודים טרומיים

לחברתנו מחלקה מיוחדת בעלת כושר ייצור מהגבוהים בענף, לייצור עמודים טרומיים בחתכים ובגבהים משתנים.