קולטנים ותעלות

קולטנים בגדלים שונים , צרים ורחבים, עם וללא אבן שפה.
תעלות ומובלים על פי דרישה.