לוחד"ים מעובי 16 עד 50

לוחד"ים במגוון גדלים ועוביים.