קורות דרוכות

לחברתנו מחלקה מתקדמת בעלת כושר ייצור מהגבוהים בענף, לייצור קורות דרוכות בגדלים וחתכים משתנים.