חטיבות המפעל

חברת ערד הארץ, הינה החברה היחידה בישראל המהווה one stop shop לכלל מוצרי הבטון המתועש.
משלב התשתיות ועד לשלב הבנייה.
לחברה ארבע חטיבות:
חטיבת טרומית.
חטיבת לוח"דים.
חטיבת תשתיות.
חטיבת פיתוח סביבה
.